วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561 13:35

มอบทุนการศึกษา “2nd Phuket Hotels Association Scholarship”

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Phuket Hotels Association Scholarship 1

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจน นักศึกษา และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับตัวแทนจากสมาคมโรงแรมภูเก็ต และมูลนิธิสตรีนานาชาติ ในโอกาสที่จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “2nd Phuket Hotels Association Scholarship” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 8 คน ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาในการเรียน ตลอดจนทำให้ผู้รับทุนเกิดความมุมานะและเล็งเห็นถึงความช่วยเหลือจากองค์กรเครือข่ายทางการท่องเที่ยวและบริการในท้องถิ่นและองค์กรเพื่อการกุศลที่มีความปรารถนาดีในการสนับสนุนนักศึกษาให้มีอนาคต พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในท้องถิ่นต่อไป

Phuket Hotels Association Scholarship 2

Phuket Hotels Association Scholarship 3

Phuket Hotels Association Scholarship 4

Phuket Hotels Association Scholarship 5

Phuket Hotels Association Scholarship 6

Phuket Hotels Association Scholarship 7

Phuket Hotels Association Scholarship 8

Phuket Hotels Association Scholarship 9

Phuket Hotels Association Scholarship 10

Phuket Hotels Association Scholarship 11

Phuket Hotels Association Scholarship 12

Phuket Hotels Association Scholarship 13

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 704 times Last modified on วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561 13:43