วันอังคาร, 02 กรกฎาคม 2562 14:41

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน อบรมทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
andaman agriculture centre 1 jul 2019 1
 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ โดยวิทยากร คุณอารีย์ ขุนทน ประธานกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง และคณะ ร่วมอบรมให้ความรู้ ในการนี้มี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย อาจารย์ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดโครงการ ตลอดจน ประชาชน และเครือข่ายศูนย์กสิกรรมฯ เข้าร่วม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะในการทำผ้ามัดย้อม โดยใช้สีจากวัตถุดิบในธรรมชาติ เช่น ใบไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างสรรค์สีสันได้หลากหลาย ด้วยเทคนิค Mordant ที่มีความเป็นกรดด่างต่างๆ กัน เช่น น้ำขี้เถ้า น้ำปูนใส น้ำหมักรสเปรี้ยว น้ำสนิมเหล็ก นำมาประยุกต์ใช้กับเฉดสีในธรรมชาติ ทำให้เกิดเป็นโทนสีที่แปลกตา สวยงาม และเป็นการต่อยอดใช้ทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน เพิ่มมูลค่าได้อีกทางตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อันดามันดังกล่าว ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้อีกทาง
 
andaman agriculture centre 1 jul 2019 2
 
andaman agriculture centre 1 jul 2019 3
 
andaman agriculture centre 1 jul 2019 4
 
andaman agriculture centre 1 jul 2019 5
 
Read 500 times Last modified on วันอังคาร, 02 กรกฎาคม 2562 14:53