วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2562 12:10

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ฝึกชาวบ้านลงมือเขียนแบบ “โคกหนองนาโมเดล”

Written by
Rate this item
(0 votes)

andaman agriculture centre 23 may 2019 1

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม “การออกแบบพื้นที่ตามภูมิสังคม (โคกหนองนาโมเดล)” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ประกอบการ และประชาชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องอบรมผู้ประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 9 ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี ดร.นิรันดร์ พิมล ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง ร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักกสิกรรมธรรมชาติ” รวมถึงมีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ การออกแบบพื้นที่ตามภูมิสังคมและการเขียนแบบ โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล / รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และทีมงาน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับการอบรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อันดามันสามารถพลิกโฉมที่ดินนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการทำเกษตรยุคใหม่เพื่อความยั่งยืนตามพื้นที่ภูมิสังคมที่เรียกว่า “โคกหนองนาโมเดล”

andaman agriculture centre 23 may 2019 2

andaman agriculture centre 23 may 2019 3

andaman agriculture centre 23 may 2019 4

andaman agriculture centre 23 may 2019 5

andaman agriculture centre 23 may 2019 6

andaman agriculture centre 23 may 2019 7

andaman agriculture centre 23 may 2019 8

andaman agriculture centre 23 may 2019 9

andaman agriculture centre 23 may 2019 10

andaman agriculture centre 23 may 2019 11

andaman agriculture centre 23 may 2019 12

andaman agriculture centre 23 may 2019 13

andaman agriculture centre 23 may 2019 14

andaman agriculture centre 23 may 2019 15

Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 997 times Last modified on วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2562 15:25