วันพฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2561 11:56

ม.ราชภัฏภูเก็ต เชิดชูเกียรติปราชญ์ท้องถิ่น “รางวัลเพชรอันดามัน” ครั้งที่ 1

Written by
Rate this item
(1 Vote)
andaman arts and culture awards 2018 1
 
andaman arts and culture awards 2018 2
 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต จัดโครงการเชิดชูเกียรติ “เพชรอันดามัน” ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรม จ.ภูเก็ต ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา ตัวแทนส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
andaman arts and culture awards 2018 3
 
andaman arts and culture awards 2018 4
 
andaman arts and culture awards 2018 5
 
ภายในงานมีการมอบโล่เกียรติยศเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเพชรอันดามัน ได้แก่ 1.พระราชวชิรากรพิศาล ปุรินทโก (ด้านศาสนา) 2.พระเทพสิทธิมงคล (ด้านศาสนา) 3.นายนรภัทร ปลอดทอง (ด้านการปกครอง) 4.นายโกศล ณ ระนอง (ด้านประวัติศาสตร์) 5.นายอัคระ ธิติถาวร (ด้านการเกษตร) 6.นางจิ้ว ประโมงกิจ (ด้านนาฏศิลป์) 7.นายตรึก ปลอดฤทธิ์ (ด้านนาฏศิลป์) 8.นายฤทธิพงษ์ ฤทธิ์ท้วม (ด้านจิตรกรรม) 9.นายณรงค์ จันทร์พุ่ม (ด้านแกะสลัก) 10.นายธีระศักดิ์ ผลงาม (ด้านอาหารและโภชนาการ) ซึ่งเพชรอันดามันจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมรับโล่เชิดชูเกียรติจากรักษาราชการแทนอธิการบดี และได้ร่วมเสวนาหัวข้อ “อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาถิ่นเพื่อความยั่งยืนแห่งอันดามัน” และ “การบูรณาการภูมิปัญญากับการพัฒนาเพื่อความมั่งคั่งแห่งอันดามัน”
 
andaman arts and culture awards 2018 6
 
andaman arts and culture awards 2018 7
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะฯ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเพชรอันดามัน เพื่อสรรหาครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน อีกทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ในด้านศิลปวัฒนธรรมในศาสตร์ด้านต่างๆ ตลอดจนเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ประกอบกับการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นอันดามัน และรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่น และนำองค์ความรู้ที่ได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและวิจัย ร่วมด้วยเผยแพร่ข้อมูลให้สังคมได้รับรู้ พร้อมทั้งเป็นขวัญกำลังให้เพชรทุกคนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อท้องถิ่นต่อไป รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้กับเยาวชน”
 
andaman arts and culture awards 2018 8
 
andaman arts and culture awards 2018 9
 
andaman arts and culture awards 2018 10
 
andaman arts and culture awards 2018 11
 
andaman arts and culture awards 2018 12
 
andaman arts and culture awards 2018 13
 
andaman arts and culture awards 2018 14
 
andaman arts and culture awards 2018 15
 
andaman arts and culture awards 2018 16
 
andaman arts and culture awards 2018 17
 
andaman arts and culture awards 2018 18
 
andaman arts and culture awards 2018 19
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 838 times