วันเสาร์, 04 มิถุนายน 2559 20:19

ราชภัฏภูเก็ต MOU ขยายเครือข่ายศิลปกรรม เพิ่มพื้นที่แสดงงานทัศนศิลป์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
andaman arts exhibition 6
 
ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดนิทรรศการ อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวปัทมาสย์ พิณนุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม ตลอดจน คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) จ.กระบี่ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลกความร่วมมือทางเครือข่ายด้านศิลปะ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพทางศิลปกรรมให้มีความเข้มแข็ง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ วิธีการ และแนวความคิดทางศิลปกรรม ตลอดจนเป็นการเผยแพร่งานทัศนศิลป์สู่สาธารณชน
 
andaman arts exhibition
 
andaman arts exhibition 1
 
andaman arts exhibition 7
 
สำหรับนิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 2 เป็นโครงการแสดงนิทรรศการศิลปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยความร่วมมือจาก 5 สถาบันศึกษา ซึ่งเป็นการแสดงผลงานศิลปะของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และศิลปินรับเชิญ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม 
 
andaman arts exhibition 2
 
andaman arts exhibition 3
 
andaman arts exhibition 4
 
andaman arts exhibition 5
 
andaman arts exhibition 8
 
andaman arts exhibition 9
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1666 times Last modified on วันเสาร์, 04 มิถุนายน 2559 20:54