วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560 09:25

ราชภัฎภูเก็ต หารือ อบจ.ภูเก็ต พัฒนาฮาลาลอันดามันเพื่อการท่องเที่ยว

Written by
Rate this item
(1 Vote)

andaman halal centre 7 dec 2017 1

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต นำทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน เข้าพบ คุณไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภาสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ คุณนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการทำงาน โดย อบจ. ได้จัดงาน “ภูเก็ตฮาลาลอันดามันเพื่อการท่องเที่ยว”มาแล้วเป็นเวลา 9 ปี ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาลในภูมิภาคอันดามัน การเข้าพบในครั้งนี้จึงเป็นการพูดคุยถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง อบจ. และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สำหรับการหารือดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ และ ผศ.องอาจ เจ๊ะยะหลี ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะในกรอบการดำเนินงานของศูนย์ฯ          

andaman halal centre 7 dec 2017 2

andaman halal centre 7 dec 2017 3

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1564 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560 09:30