วันอังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2561 09:00

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

andaman halal centre feb 2018 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ และคณะ ได้เข้าพบและให้คำปรึกษาการขอรับรองมาตรฐาน GMP ให้กับบริษัท ภูเก็ตจันทร์แสง 2012 จำกัด โรงงานผลิตซีอิ๊ว สูตรดั้งเดิมของจังหวัดภูเก็ต เพื่อมุ่งหวังยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และขยายโอกาสทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น โดย บริษัท ภูเก็ตจันทร์แสง 2012 ดำเนินการโดยครอบครัวจันทร์เวียงทอง มีผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วขาวและดำ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้ตรารถยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและ อย. การเข้าพบในครั้งนี้ของศูนย์ฯ ในฐานะหน่วยงานให้บริการวิชาการ เพื่อให้ข้อแนะนำสำหรับการรับรองมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นต่อไปคือ GMP และ HACCP ต่อไปในอนาคต

andaman halal centre feb 2018 2

andaman halal centre feb 2018 3

Read 1145 times Last modified on วันอังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2561 11:23