วันพฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2561 10:19

นศ.เทคโนโลยีอุตสาหการ คว้ารางวัล Andaman Hotelier 2018 “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Andaman Hotelier 2018
 
ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ เดี้ยมบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Andaman Hotelier and Tourism Fair 2018 ประเภทวิชาชีพ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" โดยมี อาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ เป็นผู้ฝึกสอน ณ HomeWorks Phuket ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะมาตรฐานฝีมือของนักศึกษาและบุคลากรด้านงานบริการโรงแรมและการท่องเที่ยวไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นงานมหกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค ที่ได้รับความสนใจจากทั้งคนในวงการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม
 
Andaman Hotelier 2018
 
Andaman Hotelier 2018
 
สำหรับการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเล็งเห็นร่วมกันว่า นอกจากการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเน้นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมแห่งโลกของการทำงานจริงและในขณะเดียวกันควรเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดเจตคติ (Attitude) ที่ดีต่ออาชีพที่จะทำงานในอนาคต ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการด้วยการนำ Work Integrated Learning หรือ WIL เข้ามาเป็นหัวใจของการบริหารจัดการ ซึ่งได้จัดส่งนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งเชื่อมั่นว่า การเรียนการสอนร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการจริงจะช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พร้อมสามารถทำงานได้ทันที 
 
Pic 5
 
Pic 6
Andaman Hotelier 2018
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1109 times