วันเสาร์, 26 พฤษภาคม 2561 14:59

ครุศาสตร์ จัดอบรม “ศิลปะการใช้เสียงเพื่อการสอนสำหรับครูภาษาไทย”

Written by
Rate this item
(1 Vote)

andaman teacher may 2018 1

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการครุศาสตร์เพื่อพัฒนาครูเขตอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรที่ 10 “ศิลปะการใช้เสียงเพื่อการสอนสำหรับครูภาษาไทย” โดยมีครูจากจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน ในการนี้มี อาจารย์พรพักตรา ไชยเศรษฐ เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคและทักษะความรู้ตลอดการอบรม สำหรับเนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นทักษะการใช้เสียงเพื่อเเสดงอัตลักษณ์ของครูภาษาไทยที่โดดเด่น การเปล่งเสียง การกล่อมเกลาน้ำเสียง การออกเสียงตามอักขรวิธี การตีบท การอ่านทำนองเสนาะที่ได้อรรถรสเเละสุนทรีย์ ซึ่งการจัดกิจกรรมบริการวิชาการในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพครูอันดามันตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

andaman teacher may 2018 2

andaman teacher may 2018 3

andaman teacher may 2018 4

andaman teacher may 2018 5

andaman teacher may 2018 6

andaman teacher may 2018 7

andaman teacher may 2018 8

andaman teacher may 2018 9

andaman teacher may 2018 10

andaman teacher may 2018 11

andaman teacher may 2018 12

andaman teacher may 2018 13

andaman teacher may 2018 14

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 835 times