วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561 14:39

การตลาด คว้าชมเชยภาคใต้ แผนสื่อสารการตลาด A.P.Honda

Written by
Rate this item
(1 Vote)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคใต้ ในการประกวดแผนการสื่อสารการตลาดในโครงการ Marketing Plan Contest 10.0 by A.P. Honda เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ IMAX CINEMA ศูนย์การค้า Central Festival Hatyai ภายใต้โจทย์รถจักรยานยนต์ Honda รุ่น All New Scoopy i ครั้งแรกมีความหมายเสมอ โดยนักศึกษาทีม ท้าให้ซ่า ไปให้สุด สามารถคว้ารางวัลชมเชยมาได้ ซึ่งตัวแทนจาก PKRU ที่ประกอบด้วย นายษาทิศ ศรีสมุทร / นางสาวนุชนาฏ ประธรรมสาร / นางสาวพรสินี แสงจันทร์ / นางสาวศิริวรรณ เกียรติสุข / นางสาววรรณวิภา สุดหวาน และ นางสาวสรานี ดอเลาะ  ได้มีโอกาสสร้างสรรค์แผนการสื่อสารการตลาดประชันกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคใต้ และสามารถรับรางวัลชมเชยมาครองจากความหลากหลายของกิจกรรมการตลาด อีกทั้งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองสินค้าและกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

marketing pkru feb 2018

marketing pkru feb 2018 1

Read 934 times