วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2560 14:09

ARIT PKRU ฝึกอาจารย์สร้าง AR ผนวกประสบการณ์ล้ำยุคสู่การเรียนการสอน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
AR Augmented Reality 1
 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต (ARIT PKRU) จัดอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อเสมือนจริง AR : Augmented Reality โดยมี ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการ ARIT PKRU เป็นประธาน ตลอดจนมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม สำหรับคอร์สดังกล่าวมี อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานันท์ จากคณะครุศาสตร์ และ อาจารย์ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
AR Augmented Reality 2
 
AR Augmented Reality 3
 
สำหรับการอบรมดังกล่าว สำนักวิทยบริการฯ มุ่งหวังเพิ่มทักษะและสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง AR ซึ่งมีจุดเด่นในการผนวกโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิตอลเข้าด้วยกัน บนเทคโนโลยีเสมือนจริงที่แสดงภาพดิจิตอลซ้อนทับบนสภาพแวดล้อมของจริงได้ผ่านอุปกรณ์ Smart Device เพื่อสร้างความดึงดูด และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้างความสนใจและความตื่นตัวให้กับผู้เรียน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรม Smart University ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในองค์กร
 
AR Augmented Reality 4
 
AR Augmented Reality 5
 
AR Augmented Reality 6
 
AR Augmented Reality 7
 
AR Augmented Reality 8
 
AR Augmented Reality 9
 
AR Augmented Reality 10
 
AR Augmented Reality 11
 
AR Augmented Reality 12
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1900 times