วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560 16:09

ARIT PKRU พัฒนาทักษะดิจิทัล “หลักสูตร AR” แก่ประชาชนอันดามัน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
สร้างสื่อเสมือนจริง (AR)
 
ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต (ARIT PKRU) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามัน (Digital Technology Capacity Building for the Andaman Triangle Provinces) หลักสูตร “อบรมการสร้างสื่อเสมือนจริง (AR)” โดยมี ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการ ARIT PKRU เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และประชาชนจากพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามัน เข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ได้แก่ อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานันท์ และอาจารย์ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา ถ่ายทอดเทคนิคและการใช้โปรแกรม
 
สร้างสื่อเสมือนจริง (AR)
 
สร้างสื่อเสมือนจริง (AR)
 
สร้างสื่อเสมือนจริง (AR)
 
สำหรับการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เท่าทันกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การเรียนการสอนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กระบวนการสร้างสรรค์สื่อการสอนจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ดังนั้นการอบรมสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย AR เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งทำให้ผู้เรียนเข้าถึงจุดประสงค์ของเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และมีการนำเสนออย่างน่าสนใจ นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ และพนักงานของรัฐ ตลอดจนเป็นการให้บริการวิชาการและองค์ความรู้ที่ทันสมัยแก่ท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 
สร้างสื่อเสมือนจริง (AR)
 
สร้างสื่อเสมือนจริง (AR)
 
สร้างสื่อเสมือนจริง (AR)
 
สร้างสื่อเสมือนจริง (AR)
 
สร้างสื่อเสมือนจริง (AR)
 
สร้างสื่อเสมือนจริง (AR)
 
สร้างสื่อเสมือนจริง (AR)
 
สร้างสื่อเสมือนจริง (AR)
 
สร้างสื่อเสมือนจริง (AR)
 
สร้างสื่อเสมือนจริง (AR)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1387 times