วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561 14:11

คณะวิทย์ฯ อบรมครู สร้างสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี AR

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ar technology june 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ครูระดับมัธยมศึกษา การอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality - AR) โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย คณาจารย์ ครู และประชาชน เข้าร่วมอบรม ในการนี้มี อ.นิพนธ์ บริเวธานันท์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 
 
ar technology june 2018 2
 
ar technology june 2018 3
 
สำหรับคอร์สการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นด้วยเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทั้ง Hardware และ Software โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการนำเสนออย่างดึงดูดใจและเหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น AR ซึ่งสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาในแบบเรียนออกมาในรูปแบบ 3 มิติ จำลองผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ดิจิทัล ดังนั้นหากผู้สอนนำความล้ำสมัยของเทคโนโลยีประยุกต์ใช้กับเนื้อหาการสอน และการทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้สูงขึ้นและเป็นการยกระดับครูอันดามันให้มีทักษะดิจิทัลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 
ar technology june 2018 4
 
ar technology june 2018 5
 
ar technology june 2018 6
 
ar technology june 2018 7
 
ar technology june 2018 8
 
ar technology june 2018 9
 
ar technology june 2018 10
ar technology june 2018 11
 
ar technology june 2018 12
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1252 times Last modified on วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561 14:25