วันพุธ, 29 มีนาคม 2560 12:36

ราชภัฏภูเก็ต ประชุมเครือข่าย ARIT ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม 4.0

Written by
Rate this item
(2 votes)
arit thailand meeting 2017 1
 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ Academic Resources and Information Technology - ARIT 4.0 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ประกอบการด้านไอที จากทั่วประเทศเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ จาก ม.มหิดลบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Massive Open Online Courses กับภารกิจของสำนักวิทยบริการฯ “ และ นางบุษยมาศ แสงเงิน จาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม บรรยายในหัวข้อ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 
 
arit thailand meeting 2017 2
 
arit thailand meeting 2017 3
 
ดร.พิทา จารุพูนผล กล่าวว่า “การประชุม ARIT 4.0 ของเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อหาแนวทางการจัดหาทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดเวทีให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาศักยภาพการทำงานให้พร้อมกับการเป็น ARIT ในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับรายได้ของประเทศให้สูงขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบ วิธีคิดในการทำงาน เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า หรือบริการ เป็นสินค้านวัตกรรม ที่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม และเครือข่าย ARIT จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยและนักศึกษาให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว” ผอ. ARIT PKRU กล่าว 
 
arit thailand meeting 2017 4
 
arit thailand meeting 2017 5
 
arit thailand meeting 2017 6
 
arit thailand meeting 2017 7
 
arit thailand meeting 2017 8
 
arit thailand meeting 2017 9
 
arit thailand meeting 2017 10
 
arit thailand meeting 2017 11
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1194 times Last modified on วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560 16:05