วันพฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2561 10:41

ประติมากรรม “โครงร่างแห่งชีวิต Structure of Life” โดย อ.ไพฑูรย์ ทองดี

Written by
Rate this item
(1 Vote)

art exhibition structure of life may 2018 1

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยภาคใต้ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา อาจารย์ไพฑูรย์ ทองดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับหอศิลป์ร่วมสมัยภาคใต้ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดแสดงนิทรรศการประติมากรรม “โครงร่างแห่งชีวิต Structure of Life” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมภายนอก การพบเห็นธรรมชาติ และพืชพันธุ์ฝั่งอันดามัน เป็นความประทับใจจากภายนอกสู่ภายในโดยเปรียบได้กับชีวิตของตนเอง โจทย์จากธรรมชาติที่พบเห็นทำให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรม ซึ่งผู้เข้าชมสามารถจับต้องและเข้าถึงความหมายของผลงาน สำหรับนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้เป็นการจัดแสดงศักยภาพในด้านผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้สาธารณชนในท้องถิ่นอันดามันได้รับชม รวมถึงเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางด้านทัศนศิลป์ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

art exhibition structure of life may 2018 2

art exhibition structure of life may 2018 3

art exhibition structure of life may 2018 4

art exhibition structure of life may 2018 5

art exhibition structure of life may 2018 6

art exhibition structure of life may 2018 7

art exhibition structure of life may 2018 8

art exhibition structure of life may 2018 9

art exhibition structure of life may 2018 10

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 993 times