วันอาทิตย์, 02 เมษายน 2560 13:18

“ART PKRU 3rd” นิทรรศการแสดงผลงานทัศนศิลป์-ประยุกต์ศิลป์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ศิลปะภูเก็ต
 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 สาขาวิชาศิลปกรรม คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดนิทรรศการโครงการวิจัยทางศิลปกรรม ครั้งที่ 3 "ART PKRU 3rd" โดยมี นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายไพฑูรย์ ทองดี ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม ตลอดจน คณาจารย์ ศิลปิน นักออกแบบอิสระ แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว 
 
ศิลปะภูเก็ต
 
ศิลปะภูเก็ต
 
สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้ สาขาวิชาศิลปกรรม ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ในการผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางศิลปกรรมให้มีความสัมพันธ์กับท้องถิ่น จัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการโครงการวิจัยทางศิลปกรรม อนึ่ง เป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ออกสู่สายตาสาธารณชน ทั้งนี้นิทรรศการ ART PKRU จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3 โดยเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการศึกษา ค้นคว้า จากการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการวิจัยทางศิลปกรรม ประกอบด้วย ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพประกอบ และงานออกแบบอัตลักษณ์องค์กร โดยเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งผลงานในกลุ่มทัศนศิลป์ และผลงานด้านประยุกต์ศิลป์ 
 
ศิลปะภูเก็ต
 
ศิลปะภูเก็ต
 
ศิลปะภูเก็ต
 
ศิลปะภูเก็ต
 
ศิลปะภูเก็ต
 
ศิลปะภูเก็ต
 
ศิลปะภูเก็ต
 
ศิลปะภูเก็ต
 
ศิลปะภูเก็ต
 
ศิลปะภูเก็ต
 
สมัครเรียนสาขาวิชาศิลปกรรม โทร 089 419 2270 (อาจารย์ภาณุวัฒน์) หรือ 084 669 2057 (อาจารย์ไพฑูรย์)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 2554 times Last modified on วันจันทร์, 03 เมษายน 2560 08:37