วันพฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2561 10:52

นิทรรศการ “สาระ รูปทรงแห่งสัจจะ” โดย อาจารย์ปัทมาสน์ พิณนุกูล

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) จังหวัดกระบี่
 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ปัทมาสน์ พิณนุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดแสดงนิทรรศการ “สาระ รูปทรงแห่งสัจจะ” Arts Exhibition : The Truth’s Essence and Form ณ อาคารแสดงงานนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) จังหวัดกระบี่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ตลอดจนมีคณาจารย์ ศิลปินท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วม
 
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) จังหวัดกระบี่
 
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) จังหวัดกระบี่
 
สำหรับ Arts Exhibition ในครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ชีวิตของศิลปินที่คลุกคลีอยู่กับอาชีพ “เลี้ยงสุกร” ของครอบครัวที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จนเกิดเป็นวัฏจักรระหว่างผู้เลี้ยง ผู้ขาย และผู้บริโภคสุกร จนเกิดเป็นภาพชินตา และได้เห็นสัจจะธรรมแห่งชีวิตของสรรพสัตว์ที่ไม่ยั่งยืน ชีวิตที่ต้องอยู่ด้วยการเกื้อกูลพึ่งพา เบียดเบียน ซึ่งกันและกัน จนทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อสะท้อนความรู้สึกดังกล่าว ซึ่งการแสดงผลงานสร้างสรรค์เชิงศิลปะต่อสารธารณชนในอันดามันเป็นพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังก่อให้เกิดการสืบสาน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการรังสรรค์งานศิลป์ให้เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น จึงได้นำวิทยาการความรู้ที่ผ่านการบ่มเพาะ ผสมผสานกับเทคนิควิธีทางศิลปะอย่างละเมียดละไมและประณีตมานำเสนอในงานครั้งนี้ 
 
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) จังหวัดกระบี่
 
pkru arts exhibition 24 may 2018 5
 
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) จังหวัดกระบี่
 
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) จังหวัดกระบี่
 
pkru arts exhibition 24 may 2018 8
 
pkru arts exhibition 24 may 2018 9
 
pkru arts exhibition 24 may 2018 10
 
pkru arts exhibition 24 may 2018 11
 
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) จังหวัดกระบี่
 
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) จังหวัดกระบี่
 
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน (หอศิลป์อันดามัน) จังหวัดกระบี่
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1328 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2561 13:16