วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 13:10

นศ.ศิลปกรรม รับรางวัลระดับชาติ ออกแบบคาแรคเตอร์ ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

Written by
Rate this item
(1 Vote)

arts pkru 18 dec 2018 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิตาพร กลัดมี นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้เข้ารับมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศ และเงินรางวัล 10,000 บาท จากการประกวดการ์ตูนคาแรคเตอร์ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในครอบครัว เพื่อนำไปสู่การรณรงค์พฤติกรรมที่ดีต่อสัมพันธภาพในครอบครัวและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม จาก พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งมุ่งหวังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งผลงานออกแบบการ์ตูนคาแรคเตอร์ดังกล่าว เป็นตัวช่วยในการขยายความหรือแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวท่าทางของตัวภาพนั้น เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ต่อสังคมต่อไป

arts pkru 18 dec 2018 2

arts pkru 18 dec 2018 3

arts pkru 18 dec 2018 4

arts pkru 18 dec 2018 5

Read 862 times