วันศุกร์, 09 มีนาคม 2561 16:21

ดนตรีศึกษา จัดแสด-ดำฮัมเพลงครั้งที่ 12 ตอน “บ้าหอบเพลง อัสนี-วสันต์"

Written by
Rate this item
(1 Vote)
อัสนี-วสันต์ โชติกุล
 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด คอนเสิร์ตแสด-ดำฮัมเพลงครั้งที่ 12 ตอน “บ้าหอบเพลง อัสนี-วสันต์ โชติกุล" โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
อัสนี-วสันต์ โชติกุล
 
อัสนี-วสันต์ โชติกุล
 
นายกัณวัตม์ พลรงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา และอาจารย์ควบคุมดูแลการจัดคอนเสิร์ต กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีการจัดทำโปรเจคก่อนการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี  พร้อมกันนี้จะนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายไปซื้ออุปกรณ์ดนตรีให้กับวงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
อัสนี-วสันต์ โชติกุล
 
อัสนี-วสันต์ โชติกุล
 
สำหรับการจัดคอนเสิร์ตแสด-ดำฮัมเพลงในครั้งนี้ เป็นการจัดคอนเสิร์ตครั้งที่ 12 โดยใช้ชื่อตอนว่า บ้าหอบเพลง อัสนี-วสันต์ โชติกุล” โดยนำผลงานเพลงของศิลปินดังกล่าวมาจัดแสดงจำนวนกว่า 50 บทเพลง ใช้เวลาในการทำการแสดงประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที    ทั้งนี้นำรูปแบบการแสดงของต้นฉบับเป็นหลัก เสมือนการแสดงของอัสนี-วสันต์ โชติกุล เช่น จำนวนเครื่องดนตรีที่ใช้แสดง,เสียงร้อง และแนวเสียงดนตรี และการผสมผสานแนวคิดทางดนตรีของนักศึกษา ลงไปด้วย ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตจะได้รับปิ๊กกีตาร์ ซึ่งมีลายเซ็นอัสนี-วสันต์ โชติกุล เป็นของที่ระลึก โดยทีมงานนักศึกษาได้ขออนุญาตจากศิลปินอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมา และของสะสมที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน” 
 
อัสนี-วสันต์ โชติกุล
 
อัสนี-วสันต์ โชติกุล
 
asanee wasan concerts 8
 
อัสนี-วสันต์ โชติกุล
 
asanee wasan concerts 10
 
อัสนี-วสันต์ โชติกุล
 
asanee wasan concerts 12
 
asanee wasan concerts 13
 
asanee wasan concerts 14
 
asanee wasan concerts 15
 
asanee wasan concerts 16
 
asanee wasan concerts 17
 
asanee wasan concerts 18
 
asanee wasan concerts 19
 
อัสนี-วสันต์ โชติกุล
 
อัสนี-วสันต์ โชติกุล
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1398 times