วันศุกร์, 18 มีนาคม 2559 14:00

ดึง นศ. 5 ประเทศภูมิภาคอาเซียน จัด "Asean Camp เรียนรู้นิเวศ-เรียนรู้วัฒนธรรม"

Written by
Rate this item
(0 votes)

ค่ายอาเซียน

ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2559 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด โครงการค่ายอาเซียน "เรียนรู้นิเวศ-เรียนรู้วัฒนธรรม" โดยมี ดร.บัณฑิต อันยงค์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วยดร.ภูริพงษ์ เมฆสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา/ผู้รับผิดชอบโครงการ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา และตัวแทนอาจารย์ นักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย  เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ค่ายอาเซียน

ค่ายอาเซียน  

ดร.ภูริพงษ์ เมฆสุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า "สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความต้องการที่จะฝึก เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และความเข้าใจของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาฯ จึงได้จัดค่ายศึกษาธรรมชาติภายใต้โครงการ "เรียนรู้นิเวศ-เรียนรู้วัฒนธรรม" ขึ้น  ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากกลุ่มประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย  ทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา  ซึ่งร่วมกันทำกิจกรรมค่ายศึกษาระบบนิเวศต่างๆ ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2559  อาทิ การศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน  หาดหินหาดทราย ป่า และน้ำตก โดยคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าว จะช่วยให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม วิธีการสื่อสารกับนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนมากยิ่งขึ้น"ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าว 

ค่ายอาเซียน

ค่ายอาเซียน

ค่ายอาเซียน

Read 1059 times Last modified on วันจันทร์, 21 มีนาคม 2559 14:48