วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560 16:04

เสวนาวรรณกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Written by
Rate this item
(2 votes)
วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเสวนาวรรณกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์การอ่านวรรณกรรมในฐานะภาพสะท้อนทางสังคมเเละวัฒนธรรมระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มาโนช ดินลานสกูล อาจารย์วินัย สุกใส จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เเละ คุณศิริวร เเก้วกาญจน์ นักเขียนรางวัลศิลปาธร ร่วมเสวนาในมุมมองเกี่ยวกับวรรณกรรมไทย วรรณกรรมเพื่อนบ้านอาเซียนที่หลากหลาย ทั้งนี้มีคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เเละปีที่ 2 ของสาขาวิชา เเละผู้สนใจซึ่งเป็นกลุ่มนักเขียนภูเก็ต ร่วมการเสวนาอย่างเข้มข้น ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
asian literature seminar jul 2017 7
 
วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
 
Read 1255 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560 16:27