วันอาทิตย์, 10 กันยายน 2560 13:50

ศิลปกรรม PKRU รับรางวัลออกแบบของที่ระลึกเมืองมรดกโลก

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ayutthaya souvenirs awards 1
 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560ณ อาคารจัดแสดง 2 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ชั้นปีที่ 4 เข้ารับมอบรางวัลจาก ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายพงศธร เพ็ชรเวช ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบของตกแต่ง ชื่อผลงาน “กระดิ่งลม” ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และนายอนุชา ตันติธนูทอง ได้รับรางวัลชมเชยประเภทของใช้ ชื่อผลงาน “เปิดซ่า” ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท  
 
ผลงาน “กระดิ่งลม” ได้แนวความคิดมาจากรูปทรงของเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล ผสมผสานกับความสวยงามของวัดพระศรีสรรเพชญ์
 
ayutthaya souvenirs awards 2
 
ayutthaya-souvenirs-awards (1)
 
ผลงาน  “เปิดซ่า”  ได้นำเอาวิถีชีวิตการสัญจรทางเรือ ของอยุธยามานำเสนอ ซึ่งผู้ออกแบบได้นำรูปทรงของ เรือไทย มาผสมผสานกับฟังชั่นของที่เปิดขวด จึงทำให้ของที่ระลึกชิ้นนี้มีความทันสมัย กระทัดรัด และสามารถนำมาผลิตเป็นชิ้นได้จริง
 
ayutthaya-souvenirs-awards (1)
 
ayutthaya souvenirs awards 5
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
 
Read 2252 times