วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562 14:41

SAJJASINS : Art & Design Exhibition Expo 2019

Written by
Rate this item
(1 Vote)
visual art pkru mar 2019 1
 
visual art pkru mar 2019 2
 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า Baan & Beyond Phuket สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีเปิดนิทรรศการโครงการวิจัยทางศิลปกรรม ครั้งที่ 5 “สัจศิลป์” SAJJASINS : Art & Design Exhibition Expo 2019 โดยมี นายธนสาร จิรจามร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย อาจารย์มุขนิชกานต์ อุประ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายไพฑูรย์ ทองดี ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมรับชมผลงานนักศึกษา
 
visual art pkru mar 2019 3
 
visual art pkru mar 2019 4
 
visual art pkru mar 2019 5
 
นายไพฑูรย์ ทองดี ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ กล่าวว่า “การจัดโครงการนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาทางศิลปกรรม ซึ่งผลงานที่จัดแสดงนั้นเป็นผลงานจากการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาโครงการวิจัยทางศิลปกรรม โดยผลงานของนักศึกษาทุกชิ้น ผ่านระเบียบ ขั้นตอน วิธีการของการวิจัย และหลักการความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลให้คำปรึกษาผลงานของนักศึกษาที่จัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ จนเกิดเป็นผลงานที่มีคุณภาพ สมควรได้รับการนำเสนอ ทั้งนี้ทางสาขาวิชาทัศนศิลป์ถือเป็นภารกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพทางศิลปกรรม ให้มีคุณภาพสู่สังคม สามารถสร้างคุณค่าให้กับผลงานจนสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยผลงานที่จัดแสดงประกอบด้วยผลงานทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม ภาพประกอบ และงานออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ในการนี้ทางสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจที่ชื่นชอบผลงานทางศิลปกรรม ร่วมเข้าชมการแสดงผลงานดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า Baan & Beyond Phuket” ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ กล่าว
 
visual art pkru mar 2019 6
 
visual art pkru mar 2019 7
 
visual art pkru mar 2019 8
 
visual art pkru mar 2019 9
 
visual art pkru mar 2019 10
 
visual art pkru mar 2019 11
 
visual art pkru mar 2019 12
 
visual art pkru mar 2019 13
 
visual art pkru mar 2019 14
 
visual art pkru mar 2019 15
 
visual art pkru mar 2019 16
 
visual art pkru mar 2019 17
 
visual art pkru mar 2019 18
 
visual art pkru mar 2019 19
 
visual art pkru mar 2019 20
 
visual art pkru mar 2019 21
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 422 times