วันอังคาร, 25 ธันวาคม 2561 08:32

สารสนเทศ บูรณาการความรู้สู่ Social Lab สนับสนุนเครือข่าย บรร.

Written by
Rate this item
(1 Vote)

bang neaw school dec 2018 1

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และตัวแทนจากชุมชนต้นโพธิ์ สี่สิบห้อง แสนสุข และ กอไผ่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ “ห้องสมุดมนุษย์” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในรายวิชาการทำบรรณานุกรมดรรชนีและสาระสังเขป วิชาการออกแบบวัสดุกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ในงานสารสนเทศ และวิชาการจัดการความรู้ ทั้งยังเป็นการสานต่อเครือข่าย บรร. (บ้าน โรงเรียน และราชภัฏ) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในเชิงรุกนำวิชาการลงไปร่วมพัฒนาชุมชนและโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

bang neaw school dec 2018 2

bang neaw school dec 2018 3

bang neaw school dec 2018 4

bang neaw school dec 2018 5

bang neaw school dec 2018 6

bang neaw school dec 2018 7

bang neaw school dec 2018 8

bang neaw school dec 2018 9

Read 858 times Last modified on วันอังคาร, 25 ธันวาคม 2561 08:42