วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน 2560 13:58

นิเทศศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง

Written by
Rate this item
(7 votes)
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง
 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์” ณ บ้านบางโรง และ เกาะนาคาใหญ่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม 
 
ฟังบรรยายจากวิทยากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง พร้อมกับได้เยี่ยมชม ชมการสาธิตเรื่องกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงหอยมุกตามวิถีธรรมชาติ ณ ฟาร์มเลี้ยงมุก “มงคล เพิร์ล” เกาะนาคาใหญ่ ทั้งนี้ นักศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้รับจากวิทยากรและประสบการณ์ตรงจากการเดินทางไปเยี่ยมชมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรงและเกาะนาคา ไปใช้ในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด เพื่อสื่อสารส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรงและเกาะนาคา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ดำเนินการสอนโดย ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์  และรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ ดำเนินการสอนโดย ผศ.จิราพร ประสารการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
 
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง
 
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง
 
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1615 times