วันอังคาร, 17 มกราคม 2560 12:56

นศ.ศิลปกรรม ถ่ายทอดคำสอนของพ่อ ผ่านลวดลายผ้าบาติก

Written by
Rate this item
(1 Vote)
บาติกภูเก็ต
 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้ารับรางวัลจากโครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงานผ้าบาติก ในหัวข้อ “คำสอนของพ่อ” ซึ่งจัดขึ้นโดย โรงพยาบาลดีบุก และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้ศิลปิน เยาวชนในท้องถิ่นภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของงานหัตถศิลป์ในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน และพัฒนางานด้านบาติกของจังหวัดภูเก็ตให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ และสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นต่อไป
 
บาติกภูเก็ต
 
บาติกภูเก็ต
 
บาติกภูเก็ต
 
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ในครั้งนี้ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุกัญญา ปรุงปลื้ม รางวัลรองชนะเลิศ นายพนนวรรณ หมายมั่น รางวัลชมเชยอันดับ 1 นางสาวนัทมน จิตต์เกื้อ รางวัลชมเชยอันดับ 2 นายภูเบศร์ สันโดษ รางวัลชมเชยอันดับ 3 นางสาวพรณัฐชา รักษารักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ภูเก็ต เป็นประธานมอบรางวัล ในการนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกทั้งหมดได้ถูกนำมาจัดแสดงให้ผู้สนใจสามารถรับชมได้ ณ โรงพยาบาลดีบุก ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 
บาติกภูเก็ต
 
บาติกภูเก็ต
 
dibuk hospital phuket 6
 
บาติกภูเก็ต
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1653 times