วันอังคาร, 31 มกราคม 2560 10:44

ม.ราชภัฏภูเก็ต ดึงดีไซเนอร์ชื่อดังช่วยกลุ่มสตรี สร้างสรรค์งานบาติกสู่สินค้าพรีเมี่ยม

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 batik phuket modern design jan 2017 1
 
ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ภูเก็ต และคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานสร้างสรรค์สู่สากล : การออกแบบและการสร้างต้นแบบ (Pattern) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก โดยมี นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มแม่บ้านผู้ผ่านการอบรม ณ ห้องสัมมนา ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุเมธ พันธ์แก้ว ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบแห่ง Classic Model แบรนด์ที่นำผ้าไทยมาสร้างสรรค์เป็นเสื้อผ้าเปี่ยมดีไซน์ และได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการออกแบบและสร้างแบบ
 
batik phuket modern design jan 2017 2
 
batik phuket modern design jan 2017 3
 
นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.ภูเก็ต กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรี (กลุ่มแม่บ้าน) และผู้ประกอบการในตำบลต่างๆ ที่ได้ทำผ้าบาติกเป็นธุรกิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มผ้าบาติก จ.ภูเก็ต ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก โดยเน้นการออกแบบ ตัดเย็บผ้าบาติก เริ่มตั้งแต่การสร้างสรรค์ดีไซน์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดสากล ทั้งนี้ในการอบรมครั้งต่อไป (24-25 กุมภาพันธ์) จะมีการพัฒนาการเขียนลายบาติก เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถทำให้กลุ่มสตรี ซึ่งเป็นผู้ผลิตต้นน้ำ สามารถสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มได้อย่างครบวงจร เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างคนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้จะมีการเอาชิ้นงานไปจัดแสดงงานวันสตรีสากล 2560”
 
batik phuket modern design jan 2017 4
 
batik phuket modern design jan 2017 5
 
ด้าน ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวว่า “กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ได้มีทักษะเกี่ยวกับเรื่องผ้าบาติกมาแล้ว ตรงนี้ก็มีการต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องทักษะการเขียนลายให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น วิธีการที่ทำได้เป็นสากลขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบ Pattern ต่างๆ การอบรมครั้งนี้จะเน้นตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บีชแวร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าของภูเก็ต และส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว สำหรับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นทั้งหมดเป็นการดำเนินตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งให้บริการองค์ความรู้แก่คนในชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ตลอดจนช่วยต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรมของภูเก็ต อย่างผ้าบาติกสู่การเป็นผลิตภัณฑ์เกรดพรี่เมี่ยม ที่มีงานดีไซน์อันโดดเด่น สามารถนำไปโชว์และจำหน่ายในระดับนานาชาติ” 
 
batik phuket modern design jan 2017 6
 
batik phuket modern design jan 2017 7
 
batik phuket modern design jan 2017 8
 
อบรมบาติกภูเก็ต
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1588 times Last modified on วันอังคาร, 31 มกราคม 2560 13:55