วันอังคาร, 06 กันยายน 2559 15:39

ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือ Bizz Club Phuket พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารด้วย Food Sci

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket food sci
 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นายวิรัช หมื่นพัน ประธานเครือข่ายบิสคลับ จ.ภูเก็ต (Bizz Club Phuket) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาวิชาการด้านผลิตภัณฑ์อาหารและการแปรรูป เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าบริโภคเพื่อการส่งออกต่างประเทศ มี นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเกษตร 1 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
phuket food sci 1
 
phuket food sci 2 
นายสุเทพ มุงคุณ กล่าวว่า “การลงนาม MOU ระหว่าง ม.ราชภัฏภูเก็ต และ Bizz Club Phuket ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น 1.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของสมาชิก Bizz Club Phuket ซึ่งเป็นเครือข่ายธุรกิจและผู้ประกอบการชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอป (OTOP) และบุคคลทั่วไปในจังหวัดฝั่งอันดามันให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 2.สนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเรียนการสอน งานวิจัย และพัฒนานักศึกษาให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในภูมิภาคฝั่งอันดามัน เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ด้วยศักยภาพในทางวิชาการ งานวิจัย เทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัย ประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการ และคุณภาพของบุคลากรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต (Food Sci PKRU) เชื่อมั่นว่าจะสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารใน จ.ภูเก็ต ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยใช้วิทยาศาสตร์การอาหารเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อเสริมโอกาสในการทำการตลาดของผู้ประกอบการ ตลอดจนเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอนให้นักศึกษาฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ” คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
phuket food sci 4
 
phuket food sci 5
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
phuket food sci 8
 
phuket food sci 9
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
phuket food sci 11
 
phuket food sci 12
 
phuket food sci 13
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 2130 times Last modified on วันเสาร์, 17 กันยายน 2559 12:43