วันอังคาร, 01 ตุลาคม 2562 09:00

Bodyslam Live in PKRU “มันส์เพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายองค์กรพันธมิตร จัดคอนเสิร์ตการกุศล Bodyslam Live in PKRU 2019 “มันส์เพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง” โดยมีนายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดี ม.ราชภัฎภูเก็ต ฝ่ายกิจการพิเศษ นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และแฟนเพลงวง Bodyslam เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตอย่างคับคั่ง
 
 
 
 
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดหาทุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตอบสนองความต้องการในการช่วยเหลือ ชุมชน ท้องถิ่น  ในเขตพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามัน ตามพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัย ตลอดจนเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต แสดงความสามารถทางด้านดนตรี 
 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้นำศิลปินร็อคชั้นนำของเมืองไทย วง Bodyslam มาจัดแสดงคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกใน จ.ภูเก็ต เพื่อสร้างความสุขและความบันเทิงให้กับคนในท้องถิ่น นอกจากนั้นนักร้องนำของวงคือ ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย นับเป็นบุคคลต้นแบบที่มีความสามารถในด้านดนตรีและเป็นผู้ที่มีความเสียสละเพื่อสังคม ดังนั้น ม.ราชภัฏภูเก็ต ในฐานะของมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น มุ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนใน จ.ภูเก็ต ดำเนินรอยตามทั้งในด้านการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีและการมีส่วนร่วมในกิจการเพื่อส่วนรวมต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Read 638 times