วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560 13:13

MOU คณะมนุษย์ฯ - ม.บูรพา ยกระดับผลงานสร้างสรรค์

Written by
Rate this item
(1 Vote)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (HUSO PKRU) และ รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะผลงานด้านทัศนศิลป์ นวัตกรรมการออกแบบ และศิลปะการจัดการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959

Read 1942 times