วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561 13:06

Business Administration จัด Workshop นศ. ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Written by
Rate this item
(0 votes)

46401356 2096109873773237 4283812033276674048 o

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สาขาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎภูเก็ต จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”  โดยมี ผศ.ดร.นพดล  จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน เปิดงาน ร่วมด้วย ดร.อนุศรา สาวังชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตลอดจนอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ  นักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้อง LECTURE ROOM คณะวิทยาการจัดการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุพัตรา จารุอริยานนท์ เจ้าของโรงแรม The Nap patong บรรยายเรื่อง “พนักงานแบบไหนที่ผู้ประกอบการต้องการตัว” คุณวิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต บรรยายเรื่อง “สิทธิของลูกจ้าง และนายจ้างที่มีพึงมี” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปละแชร์ประสบการณ์ของรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยคุณกรณ์ดนัย อมรศักดิ์วรกุล เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร Sugar Dark Cafe

46445056 2096111867106371 6215421395094994944 o

46480272 2096111017106456 6358765129735077888 o

ดร.อนุศรา สาวังชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจฯ กล่าวว่า “การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการนั้น นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาแล้ว ยังมีการอบรมบ่มเพาะจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญยิ่งของสาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายและสำคัญสำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการทุกคน นอกจากจะเป็นโอกาสได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มตัวในสถานประกอบการแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาได้เรียนรู้โลกของการทำงานในสังคมปัจจุบัน ได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด 4 ปีไปปรับประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในหน่วยงานต่าง ๆ  ดังนั้นมีความเชื่อมั่นว่านักศึกษาทุกคนมีความพร้อมและมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจฯ กล่าว.

46441108 2096112343772990 4604669351830749184 o

46486308 2096112143773010 4552367232964886528 o

1433

46445992 2096109833773241 6086589349925748736 o

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7652 3094-7

Read 587 times Last modified on วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561 13:27