วันศุกร์, 18 มกราคม 2562 16:13

How to Succeed in Academic Publishing

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Business School Griffith University Australia 1
 
Business School Griffith University Australia 2
 
ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 งานกิจการต่างประเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต จะอบรมเชิงปฏิบัติการ “How to Succeed in Academic Publishing” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ตลอดจน คณาจารย์ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติในด้านการศึกษาวิจัยการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีเวนท์ และกีฬา Dr. Ken Butcher จาก Business School, Griffith University, Australia เป็นวิทยากร
 
Business School Griffith University Australia 3
 
Business School Griffith University Australia 4
 
Business School Griffith University Australia 5
 
ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเป็นหนึ่งยุทธ์ศาสตร์ที่สำคัญของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตสู่ความเป็นสากล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “How to Succeed in Academic Publishing” โดย วิทยากรต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ และมุมมองเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังกระตุ้นให้คณาจารย์เกิดความตระหนักถึงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของตนให้ได้มาตรฐานสากล"
 
Business School Griffith University Australia 6
 
Business School Griffith University Australia 7
 
Business School Griffith University Australia 8
 
Business School Griffith University Australia 9
 
Business School Griffith University Australia 10
 
Business School Griffith University Australia 11
 
Business School Griffith University Australia 12
 
Business School Griffith University Australia 13
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 572 times Last modified on วันศุกร์, 18 มกราคม 2562 16:23