วันอาทิตย์, 15 กรกฎาคม 2561 15:05

PKRU-Central ร่วมมือส่งนักศึกษาสู่สถานประกอบการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
central phuket jul 2018 1
 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ลงนามกับผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี ในการนี้มี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการ ดร.อนุศรา สาวังชัย อาจารย์ผู้ดูแลโครงการฯ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
 
สำหรับความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ และเซ็นทรัล ในฐานะของบริษัทเอกชนชั้นนำที่บริหารสถานประกอบการในท้องถิ่น ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลฟู๊ดฮอล พาวเวอร์บาย ไทยวัสดุ แฟมิลี่มาร์ท และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาชีพให้แก่นักศึกษาเข้าสู่สถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ มีโอกาสทำงานควบคู่กับการเรียน มีรายได้ การันตีตำแหน่งงาน และความมั่งคงในอาชีพ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นจัดการศึกษาหลักสูตรพิเศษเพื่อการมีงานทำ ในการนี้มหาวิทยาลัยพร้อมแสวงหาพันธมิตรรายอื่นๆ ในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางวิชาการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาว่า มาเรียนที่ PKRU จบไปต้องมีงานทำ
 
5
 
central phuket jul 2018 2
 
central phuket jul 2018 3
 
central phuket jul 2018 4
 
central phuket jul 2018 5
 
central phuket jul 2018 6
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 939 times Last modified on วันอาทิตย์, 15 กรกฎาคม 2561 19:14