วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561 11:57

SciPKRU ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ม.ปลาย

Written by
Rate this item
(1 Vote)
chalermprakiat school phuket mar 2018 1
 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย บุคลากร นักศึกษา ครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
chalermprakiat school phuket mar 2018 2
 
chalermprakiat school phuket mar 2018 3
 
ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “การจัดโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการที่   จะช่วยส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเช่น การทดลองปฏิบัติทางด้านเคมี การทดลองปฏิบัติการทางด้านฟิสิกส์ และการทดลองปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ทั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการในระดับมหาวิทยาลัย สามารถนำความรู้ หรือประสบการณ์ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป”
 
chalermprakiat school phuket mar 2018 4
 
chalermprakiat school phuket mar 2018 5
 
chalermprakiat school phuket mar 2018 6
 
chalermprakiat school phuket mar 2018 7
 
chalermprakiat school phuket mar 2018 8
 
chalermprakiat school phuket mar 2018 9
 
chalermprakiat school phuket mar 2018 10
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1375 times Last modified on วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561 13:09