วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559 12:12

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU Chandigarh University, India

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Chandigarh University India
 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Chandigarh University, India โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ Prof. (DR.) RS Bawa, Vice-Chancellor of Chandigarh University ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 
Chandigarh University India1
 
Chandigarh University India2
 
สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล โดยการสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนขยายขีดความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้กรอบความร่วมมือ MOU ดังกล่าว ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีความพร้อมในการดำเนินนโยบายจัดการศึกษาสู่สากลทั้งในระดับภูมิภาค ASEAN และทวีป ASIA ต่อไป 
 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Chandigarh University, India โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ Prof. (DR.) RS Bawa, Vice-Chancellor of Chandigarh University ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล โดยการสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนขยายขีดความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้กรอบความร่วมมือ MOU ดังกล่าว ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีความพร้อมในการดำเนินนโยบายจัดการศึกษาสู่สากลทั้งในระดับภูมิภาค ASEAN และทวีป ASIA ต่อไป
 
Chandigarh University India4
 
Chandigarh University India5
 
Chandigarh University India6
 
Chandigarh University India7
 
Chandigarh University India8
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 956 times