วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2562 09:38

Chem Lab PKRU เสริมทักษะนักปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 17205 : 2017

Written by
Rate this item
(1 Vote)

chem lab pkru apr 2019 1

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 โดยมี ผศ.ดร. หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.อนงนาฎ ไพนุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากรห้องปฏิบัติการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชาริณี กีรติโชติ และ ดร.ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการอบรมดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรห้อง Lab ของศูนย์ฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการออกแบบระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17205 : 2017 และสามารถนำข้อกำหนดที่สำคัญต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานที่สูงขึ้นต่อไป ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการในเขตอันดามัน ซึ่งเป็นฐานผู้ใช้บริการของ Chem Lab PKRU

chem lab pkru apr 2019 2

chem lab pkru apr 2019 3

chem lab pkru apr 2019 4

chem lab pkru apr 2019 5

chem lab pkru apr 2019 6

chem lab pkru apr 2019 7

chem lab pkru apr 2019 8

chem lab pkru apr 2019 9

Read 472 times Last modified on วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2562 10:13