วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560 10:50

ม.ราชภัฏภูเก็ต จับมือ เชฟรอน พัฒนาครูวิทย์-คณิต สอนสนุกด้วยสะเต็มศึกษา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
chevron thailand csr project 2017 1
 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดประชุมหารือความร่วมมือโครงการ “Chevron Enjoy Science” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.เกศรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโส สถาบันคีนันแห่งเอเชีย นายสมภาค นาคพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตลอดจน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนที่อยู่ภายใน จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
chevron thailand csr project 2017 2
 
chevron thailand csr project 2017 3.5
 
ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาครูและวิชาชีพครู ซึ่งมีคณะครุศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตครู เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคม และประเทศ รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคม และประเทศเช่นเดียวกัน โดยได้ดำเนินการตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครูภูเก็ต จนถึงเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ในฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง รวมถึงโรงเรียนในจังหวัดอื่นๆ ที่มีความต้องการ ดังนั้น การหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ปีการศึกษา 2560-2562 จะช่วยพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทั้งสนับสนุนคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของคณะครุศาสตร์ ในฐานะการเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงของโครงการฯ รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนในเครือข่ายของโครงการฯ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาครู พัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา และเทคนิควิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาด้านสะเต็มศึกษา STEM Education (Science Technology Engineering and Mathematics Education) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต รวมทั้งสามารถพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคตแก่นักเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รองคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าว
 
chevron thailand csr project 2017 3
 
chevron thailand csr project 2017 4
 
chevron thailand csr project 2017 5
 
chevron thailand csr project 2017 6
 
chevron thailand csr project 2017 7
 
chevron thailand csr project 2017 8
 
chevron thailand csr project 2017 9
 
chevron thailand csr project 2017 10
 
chevron thailand csr project 2017 11
 
chevron thailand csr project 2017 12
 
chevron thailand csr project 2017 13
 
chevron thailand csr project 2017 14
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1486 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560 13:55