วันจันทร์, 12 มีนาคม 2561 08:31

คณะวิทยาการจัดการ แก้ปัญหาบุคลากรการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการค้า

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket chinese lauguage tutor 1
 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมภาษาจีนกลางเบื้องต้นเพื่อการค้าขาย โดยมี ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องสัมมนา ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
phuket chinese lauguage tutor 2
 
phuket chinese lauguage tutor 3
 
สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ด้วยเล็งเห็นว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ สามารถสร้างรายได้หลักให้กับ จ.ภูเก็ต และจากการสำรวบพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมเดินทางมามากที่สุดคือ ชาวจีน นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวมีกำลังซื้อสินค้าและบริการด้าน Travel & Services ในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ อย่างไรก็ตามปัจจัยที่จะสนับสนุนระบบเศรษฐกิจดังกล่าวประสบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่ขาดพื้นฐานในการสื่อสารภาษาจีน ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดหรือความเสียเปรียบในการค้าขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ จึงได้จัดอบรมภาษาจีนขึ้น โดยเชิญติวเตอร์ภาษาจีน อาจารย์ เหริน ยู่เหม่ย จากโรงเรียนสอนภาษาตงฟง จ.ภูเก็ต เป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิคในการสื่อสารภาษาจีนแก่นักศึกษา ผู้ค้าและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ในหัวข้อต่างๆ ที่สามารถทำให้สื่อสารภาษาจีนในการค้าได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ การออกเสียง บทสนทนาพื้นฐาน การทักทาย การนับเลข และการจำลองสถานการณ์การซื้อขายกับชาวจีน ซึ่งคอร์สดังกล่าวมหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่าจะสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต ให้ดียิ่งขึ้นและทำให้เกิดประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุดผ่านกิจกรรมบริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป    
 
phuket chinese lauguage tutor 4
 
phuket chinese lauguage tutor 5
 
phuket chinese lauguage tutor 6
 
phuket chinese lauguage tutor 7
 
phuket chinese lauguage tutor 8
 
phuket chinese lauguage tutor 9
 
phuket chinese lauguage tutor 10
 
phuket chinese lauguage tutor 11
 
phuket chinese lauguage tutor 12
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1800 times