วันศุกร์, 01 เมษายน 2559 14:37

นศ. MICE PKRU ดูงานออฟฟิศแนวสร้างสรรค์ ณ CMO Group

Written by
Rate this item
(1 Vote)
CMO Group
 
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (MICE PKRU) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ณ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) หรือ CMO Group ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจงานสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ทุกประเภท ที่มีความโดดเด่นและเติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน หากกล่าวถึงงานอีเว้นท์ระดับประเทศ เช่น The Voice และงานคอนเสิร์ตดังๆ หรือการจัดประชุมวิชาการต่างๆ มากมาย ล้วนเป็นฝีมือของ CMO Group
 
CMO Group 
นางสาวปณิธดา คล้ายมณี ตำแหน่งผู้จัดการด้านกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ได้กล่าวต้อนรับและให้ความรู้เรื่องการจัดงานอีเว้นท์ประเภทต่างๆ แก่นักศึกษา ตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียมงานจนสิ้นสุดการจัดงาน รวมไปถึงงานสื่อมัลติมีเดีย และความรู้เรื่องการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร รวมถึงให้นักศึกษาได้ซักถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย นอกจากนี้ทางบริษัท ยังนำทีมนักศึกษาเดินเยี่ยมชมบรรยากาศออฟฟิศสุดสร้างสรรค์ในอาณาจักร CMO Group ได้แก่ ศูนย์ประติมากรรม ห้องสตูดิโอขนาดใหญ่สำหรับจัดงานถ่ายรายการและงานโฆษณา ห้องประชุม และสถานที่พักผ่อน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก
 
CMO Group
 
CMO Group
 
ทั้งนี้ นางสาวนิตยา พร้าวราม อาจารย์ประจำสาขา MICE PKRU  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การมาทัศนศึกษาครั้งนี้นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา เพราะทำให้ได้เห็นบรรยากาศการทำงานอีเว้นท์ของบริษัทระดับประเทศ ได้เรียนรู้มุมมองการทำงานแบบสร้างสรรค์และแปลกใหม่ ซึ่งจากประสบการณ์ครั้งนี้ หวังว่า นักศึกษาจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับเหล่านี้ ไปต่อยอดทางการศึกษาและการทำงานในอนาคตได้  
 
นอกจากนี้ นายนรากร หมาดหวัง ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวว่า จากการทัศนศึกษาในครั้งนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้การทำงานด้าน MICE ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมวิชาการ การจัดงานอีเว้นท์ระดับประเทศ ที่มีเบื้องหลังการทำงานและรายละเอียดต่างๆ มากมายที่ไม่เคยทราบมาก่อน แต่เมื่อได้มารับความรู้และประสบการณ์ครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับตนเองและเพื่อนๆ นักศึกษา นับว่าโชคดีที่ได้มาเรียนสาขาวิชาธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โชคดีที่มหาวิทยาลัย เห็นความสำคัญของการศึกษาดูงาน การเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ นับเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่หาได้ยาก
Read 1552 times Last modified on วันศุกร์, 01 เมษายน 2559 14:49