วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561 12:30

นิเทศศาสตร์ เชิญคนทำสื่อถกประเด็น “รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล”

Written by
Rate this item
(1 Vote)

comarts pkru apr 2018 1

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้อประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะนักสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลภายใต้หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล” โดยสาขาวิชาฯ ได้เชิญสื่อมวลชนคุณภาพในแขนงต่างๆ ได้แก่ คุณธนรัตน์ กิตยาการ (นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ) คุณกิรณี นรบาล (พิธีกรและผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษ) คุณธีระวัฒน์ วัฒนโสภณกุล (นักจัดกิจกรรมพิเศษ) คุณอภิสิทธิ์ คนชม (พิธีกรและนักจัดรายการวิทยุ) และคุณวรนุช เพ็ชรดี (ผู้ประกาศทางสถานีโทรทัศน์) ร่วมเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดไอเดีย และรูปแบบการทำงานสื่อในยุคใหม่ที่สื่อมวลชนจำเป็นต้องเข้าใจ เข้าถึง และปรับตัวการทำงานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านช่องทางดิจิทัล แต่ก็ยังอยู่ในกรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สำหรับการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว นิเทศศาสตร์เล็งเห็นว่าการผลิตนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่นั้น นอกจากจะมีทักษะในการสื่อสารที่รอบด้านแล้ว จะต้องมีความพร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพ ดังนั้นการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้สไตล์การทำงานจากสื่อมวลชนมืออาชีพจะสามารถหล่อหลอมนักศึกษาให้พร้อมสู่สมรภูมิสื่อทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลาง

comarts pkru apr 2018 2

comarts pkru apr 2018 3

comarts pkru apr 2018 4

comarts pkru apr 2018 5

comarts pkru apr 2018 6

comarts pkru apr 2018 7

comarts pkru apr 2018 8

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1437 times