วันพุธ, 16 พฤษภาคม 2561 14:18

CommArts PKRU ต้อนรับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ม.แม่โจ้

Written by
Rate this item
(1 Vote)
32416416 159329754911183 4398076429846183936 o
 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์และบุคลากร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร กับผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ โดยมี รศ. ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณาจารย์ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สำหรับการเดินทางมาเยือนและการพบปะกันระหว่างคณาจารย์ของทั้งสองสถาบันในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร การสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างอาจารย์ของทั้งสองสถาบัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันทางวิชาการของทั้งสองสถาบันในอนาคต ทั้งในระดับอาจารย์และนักศึกษา
 
32359651 159329614911197 8078916548443504640 o
 
32387312 159329488244543 6411825125645090816 o
 
32464409 159329778244514 5960375237647269888 o
 
32558659 159329654911193 2715824962198831104 o
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 924 times