วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 08:58

นิเทศศาสตร์มุ่งสร้างนักข่าวยุค Digital เพื่อตอบสนอง การก้าวสู่วงการวิชาชีพยุคใหม่

Written by
Rate this item
(1 Vote)

69694522 2600129813371238 4834238085401149440 o 2600129810037905

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมผู้สื่อข่าวยุคดิจิทัล แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึง 18 สิงหาคม 2562 ในรายวิชาการสื่อข่าวและรายงานข่าวโดยผู้สอน ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา และได้รับเกียรติจาก คุณสาลินี​ ปราบ ผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ตที่มีประสบการณ์การทำข่าวอย่างยาวนาน ให้ความรู้เรื่องการสื่อข่าวและการเขียนข่าวในยุคปัจจุบัน และ คุณบุษยา​ ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต คุณไพศาล​ สุขปุณพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการผลิตข่าวในยุคดิจิทัล และการทำสกู๊ปข่าว การตัดต่อข่าวด้วยโทรศัพท์มือถือ การเผยแพร่ข่าว ในรูปแบบคลิปวีดีโอเพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ อาทิ​ เ​ร​ื่องการจัดการขยะในชุมชน​ การทำงานนอกเวลาของนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมนี้เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษานิเทศศาสตร์ได้ประสบการณ์การนักวิชาชีพโดยตรงเพื่อให้สามารถสื่อข่าวและใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการนำเสนอข่าว ด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพ

70886982 2600130143371205 4939716250193362944 o 2600130133371206

70289789 2600129573371262 2582476505514770432 o 2600129570037929

70031035 2600128660038020 7626161222315933696 o 2600128653371354

70267277 2600129346704618 4793672063455854592 o 2600129343371285

70281551 2600128846704668 5207744783811870720 o 2600128843371335

71213432 2600127116704841 6273112868988649472 o 2600127110038175

Read 627 times