วันอังคาร, 23 เมษายน 2562 15:21

ENG PKRU ร่วมมือ COMO Point Yamu ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Written by
Rate this item
(1 Vote)

COMO Point Yamu 1

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย อาจารย์อาริษา รุจิรวนิชวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์อัมพา ทองบุญยัง ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นายสุวรรณ สุวรรณมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และนางสาวจิตตกาญจน์ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมโคโม่ พ้อยท์ยามู (COMO Point Yamu) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ม.ราชภัฏภูเก็ต กับโรงแรมโคโม่ พ้อยท์ยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกความร่วมมือในการรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานของโรงแรมเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าทำงานเป็นพนักงานในโรงแรมหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพหากได้รับการพิจารณาจากสถานประกอบการดังกล่าว

COMO Point Yamu 2

COMO Point Yamu 3

COMO Point Yamu 4

Read 805 times