วันจันทร์, 11 มีนาคม 2562 14:35

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานฯ นำเทคโนโลยีลดการใช้ไฟฟ้า

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Department of Alternative Energy Development and Efficiency 1
 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับ นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และคณะ ในโอกาสที่ทั้งสององค์กรได้ร่วมดำเนินงานติดตั้งระบบส่งข้อมูลพลังงาน เพื่อติดตามผลการประหยัดพลังงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 
 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency 2
 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency 3
 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency 4
 
ผศ.ดร. หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “จากที่มหาวิทยาลัยดำเนินกิจการด้านอนุรักษ์พลังงานและได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสอดรับกับนโยบายขององค์กรคือ PKRU Green & Clean University ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น ติดตั้งหลอดไฟ LED รอบมหาวิทยาลัย ระบบบริหารและติดตามการใช้พลังงาน ส่งผลให้ผู้บริหารมีข้อมูลนำไปวิเคราะห์และวางแผนสำหรับลดค่าใช้ไฟฟ้าของงานอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ การพัฒนางานด้าน Internet of Things (IoT) ของพลังงานต่อไปในอนาคตอีกด้วย” 
 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency 5
 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency 6
 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency 7
 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency 8
 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency 9
 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency 10
 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency 11
 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency 12
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 377 times