วันเสาร์, 02 กรกฎาคม 2559 15:31

คณะมนุษย์ฯ ร่วมมือ UCLA เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาสู่อาเซียน

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Department of Asian Languages Cultures University of California Los Angeles UCLA

ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ Department of Asian Languages & Cultures, University of California, Los Angeles (UCLA) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาสู่อาเซียน อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรและการประเมินตามแนวทางสมิทธิภาพทางภาษาต่างประเทศ” Proficiency-Based Curriculum Development and Assessment โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย บุคลากรสายวิชาการ (สายภาษาต่างประเทศ) ม.ราชภัฏภูเก็ต  ครูผู้สอนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนในพื้นที่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ การอบรมได้รับเกียรติจาก Prof.Dr.Gyanam Mahachand และ ดร.เจนจิต กสิกิจธำรง จากภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน UCLA เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มุ่งหวังว่าบุคลากรทางวิชาการ และผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับทราบมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาระดับสากล ในการพัฒนาการจัดทำหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน ตลอดจนยกระดับศักภาพด้านภาษาในภูมิภาคอาเซียน

Department of Asian Languages Cultures University of California Los Angeles UCLA1

Department of Asian Languages Cultures University of California Los Angeles UCLA2

Department of Asian Languages Cultures University of California Los Angeles UCLA3

Department of Asian Languages Cultures University of California Los Angeles UCLA4

Department of Asian Languages Cultures University of California Los Angeles UCLA5

Department of Asian Languages Cultures University of California Los Angeles UCLA7

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1008 times