วันอังคาร, 26 มีนาคม 2562 14:25

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฯ ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมศาสตร์พระราชา หลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" รุ่นที่ 1

Written by
Rate this item
(0 votes)

DSCF2567

DSCF2569

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" รุ่นที่ 1 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี อาจารย์ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดาบตํารวจนิรันดร์ พิมล  ผอ.ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะวิทยากรครูพาทำ บุคลากรและนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนประชาชนจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมการอบรม

DSCF2579

DSCF2580

DSCF2582

DSCF2592

DSCF2597

สำหรับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมที่มีอาชีพเป็นเกษตรกร หรือผู้สนใจการทำเกษตรแบบศาสตร์พระราชาเข้าร่วม ซึ่งตลอดระยะเวลาในการอบรมนั้นได้รับเกียรติจาก ดาบตํารวจนิรันดร์ พิมล ผอ.ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะวิทยากรครูพาทำ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสอนเทคนิควิธีการในการทำเกษตรแบบศาสตร์พระราชาโดยผ่านกิจกรรมการบรรยายและการปฏิบัติตามฐานต่าง ๆ ได้แก่ 1.ฐานคืนชีวิตให้แผ่นดิน 2.ฐานฅนรักษ์แม่ธรณี 3.ฐานควนป่านาเล (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) 4.ฐานฅนมีน้ำยา    5.ฐานฅนรักษ์น้ำ 6.ฐานขยะทองคำ 7.ฐานผักอินทรีย์คนเมือง และ8.ฐานฅนรักษ์สุขภาพ

DSCF2585

DSCF2614

DSCF2617

DSCF2612

DSCF2603

DSCF2619

Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 669 times