วันพุธ, 06 มีนาคม 2562 13:35

Digital Technology PKRU โชว์ผลงาน IoT – Application สุดล้ำคว้ารางวัลระดับภาคใต้

Written by
Rate this item
(3 votes)
pkru technology digital mar 2019 1
 
pkru technology digital mar 2019 2
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน IoT & Hardware (กลุ่มนักศึกษาแขนงวิทยาการคอมพิวเตอร์) จากผลงานเรื่อง ระบบสำหรับตรวจปริมาณน้ำและวิเคราะห์อัตราการใช้น้ำของตู้น้ำร้อน-น้ำเย็นโดยใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้าน Application & Software (กลุ่มนักศึกษาแขนงเทคโนโลยีสารสนเทศ) จากผลงานเรื่อง ระบบประชาสัมพันธ์อัจฉริยะไลน์บอท ในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1 ณ  ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 
ทั้งนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถตอบสนองโจทย์ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนมีการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง จึงเป็นที่มาของการเรียนการสอนและสนับสนุนให้นักศึกษาของสาขาวิชา พัฒนาผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้เทคโนโลยียุค 4.0 สำหรับรางวัลระดับภาคใต้ที่ได้รับในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญด้านการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลออกสู่ท้องถิ่น 
 
pkru technology digital mar 2019 3
 
pkru technology digital mar 2019 4
 
pkru technology digital mar 2019 5
Read 876 times Last modified on วันพุธ, 06 มีนาคม 2562 15:34