วันอังคาร, 23 มกราคม 2561 13:41

คณะวิทย์ฯ-PKRUBI ดึงผู้ประกอบการ อบรมเข้ม E-Commerce / Online Marketing

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 e commerce course jan 2018 1
 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) เปิดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์และทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร "ผู้ประกอบการ SMEs กับการใช้ E-Commerce และ Online Marketing ในยุคดิจิทัล" โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมด้วย อาจารย์ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการในท้องถิ่น เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้การอบรบมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล คือ คุณศรัณยา วงศ์ลังกา (อ.ใบตอง) และ คุณสุขพงศ์ สันติวราพันธ์ (อ.บอล) ถ่ายทอดหลักสูตรอย่างเข้มข้น  
 
e commerce course jan 2018 2
 
e commerce course jan 2018 3
 
การจัดอบรมในคอร์สดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน บุคลากรภาคเอกชน รวมทั้ง Social Business มีการเรียนรู้เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยเน้นการใช้งาน Online Content เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ การขายสินค้าออนไลน์ การให้บริการลูกค้าด้วยเครื่องมือดิจิทัล รวมถึงการสร้างธุรกิจออนไลน์ให้ตอบรับกับยุคสมัยและพฤติกรรมของผู้ซื้ออีกทั้งเป็นการถ่ายทอดทักษะด้านการสร้าง Digital Content ที่ตอบสนองโจทย์ของธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการทำสื่อดิจิทัล ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และเพิ่มยอดขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ ในการดำเนินงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเปิดคอร์สอบรมฟรีไม่มีค่าใช้ข่าย เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นมีศักยภาพทัดเทียมกับคู่แข่ง
 
e commerce course jan 2018 4
 
e commerce course jan 2018 5
 
e commerce course jan 2018 6
 
e commerce course jan 2018 7
 
e commerce course jan 2018 8
 
e commerce course jan 2018 9
 
e commerce course jan 2018 10
 
e commerce course jan 2018 11
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1117 times Last modified on วันพุธ, 24 มกราคม 2561 11:03