วันพุธ, 10 ตุลาคม 2561 14:21

PCIT PKRU ร่วมเวทีนานาชาติ หาแนวทางพัฒนาท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pcit pkru oct 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย อาจารย์อุมาภรณ์ สมกาย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ Phuket College of International Tourism (PCIT) เข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ “การท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน In Love with the Ocean: Ecological and Tourism Sustainability, Ocean Economy, Co-operation, and Co-creation” ในการประชุมระดับนานาชาติ The 14th World Congress of the Most Beautiful Bays in the World Cup (MBBW)” ณ เมืองเผิงหู สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการนี้ PCIT ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล ได้เข้าเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลของเมืองท่าจากนานาประเทศกว่า 35 เมือง ทั้งนี้ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จะมีการนำแนวคิดและการใช้นวัตกรรมจากนานาชาตินำไปออกแบบแนวทางการสอนและการดำเนินกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลอันดามันต่อไป
 
pcit pkru oct 2018 2
 
pcit pkru oct 2018 3
 
pcit pkru oct 2018 4
 
pcit pkru oct 2018 5
 
pcit pkru oct 2018 6
 
pcit pkru oct 2018 7
 
pcit pkru oct 2018 8
 
pcit pkru oct 2018 9
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 1492 times