วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 11:47

ประชุมสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เเห่งประเทศไทย

Written by
Rate this item
(1 Vote)
edu pkru may 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน ในการนี้ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ การประชุมในครั้งนี้ รศ.ดร.สำราญ มีเเจ้ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุม
 
edu pkru may 2019 2
 
edu pkru may 2019 3
 
ในช่วงต้นเป็นการนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจโดย ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา อดีตนายกเเพทยสภา ในหัวข้อ “ระบบการผลิตเเพทย์ของประเทศไทย บทเรียนที่อาจนำมาใช้ในการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ” หลังจากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามหัวข้อต่างๆ ซึ่งการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์นี้ เป็นการประชุมที่มุ่งหวังให้สมาชิกสะท้อนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร การจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์อย่างเข้มเเข็งเเละยั่งยืน
 
edu pkru may 2019 4
 
edu pkru may 2019 5
 
edu pkru may 2019 6
 
edu pkru may 2019 7
 
edu pkru may 2019 8
 
edu pkru may 2019 9
 
edu pkru may 2019 10
 
edu pkru may 2019 11
 
edu pkru may 2019 12
 
edu pkru may 2019 13
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 409 times